Cô kia đội nón đi đâu,
Có về An Phú làm dâu thì về.
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.
Làm nha bán lẻ bán buôn,
Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng.
Bán cho chú khách cửa Đông,
Làm ra kẹo lạc, kẹo hồng kẹo tây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001