Cô kia đội nón đi đâu,
Có về An Phú làm dâu thì về.
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.
Làm nha bán lẻ bán buôn,
Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng.
Bán cho chú khách cửa Đông,
Làm ra kẹo lạc, kẹo hồng, kẹo tây.


An Phú là làng thuộc xã Nghĩa Đô, có nghề kẹo nha, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khảo dị:
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về.
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.
Làm nha bán lẻ bán buôn,
Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng.
Bán cho chú khách cửa Đông,
Làm ra kẹo lạc, kẹo hồng, kẹo tây.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002