Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo,
Thắt lưng cho chặt mà theo anh về.
Ăn cơm với cá mòi he,
Lấy chồng Cẩm Phả, đun xe suốt đời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)