Nếu em đừng yêu anh
Đừng chân thành bỏng cháy
Đừng nồng nàn đến vậy
Trái đất tròn ... biết đâu!!!

Nếu em đừng yêu anh
Đừng nhớ nhung chờ đợi
Bởi vì anh nông nổi
Dại khờ ... anh biết đâu!!!

Nếu em đừng yêu anh
Làm ngày dài hóa tháng
Đừng ước mong ảo tưởng
Anh mủi lòng ... biết đâu!!!

Nếu em còn yêu anh
Xin cứ chờ cứ đợi
Cứ yêu anh đắm đuối
Con trai mà ... biết đâu !!!!