Bao giờ mồng sáu tháng ba,
Để làng mở hội em ra lấy chồng.


Bài ca dao này về hội làng Bắc Biên, xã Ngọc Thuỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002