Hồi thủ khả lân ca vũ địa
Trải mười năm, đà mấy cuộc tang thương
Nhốn cố đô mờ mịt dấu sa trường
Ngất ngọn khói, khắp bốn bề tan tác
Ba sáu phố tro tàn bay lác đác
Cờ trong thành còi giặc rúc toe toe
Ngại ngùng thay khi xịch vẳng tai nghe
...
Bạch quỷ hoan thành đao mã tích
Thu thiên dịch lệ khách hàm trung

Chốn cựu lâu duyên lạnh lầu không
Oan nghiệp mấy mà nên nông nổi thế
Gió Tây Hồ, trăng Nhị Thuỷ
Hỏi bao giờ lại đón khách hào hoa?
Ngậm ngùi nhắn nhạn phương xa


Theo lời bà Quách Thị Hồ (1909-2001, một nghệ nhân ca trù nổi tiếng) kể lại thì bài này do một số sĩ phu yêu nghệ thuật ca trù làm sau khi thành Hà Nội bị Pháp đánh chiếm lần thứ hai, mẹ bà Hồ thường hát khi bà còn bé.