Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 15:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:14

Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả


Khảo dị:
Ba tháng trông cây một ngày trông quả
Trồng trọt, bón tưới cây (đây là cây lúa) trong ba tháng trời, đến khi cây có quả thì chỉ một ngày là gặt xong. Đại ý câu này nói hưởng kết quả thì dễ, thì chóng, làm nên cái kết quả đó thì khó và lâu.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952