Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến.


Ngày ba mươi là ngày cuối tháng. Ngày mồng một là ngày đầu tháng. Ba mươi với mồng một là ngày hôm trước và ngày hôm sau. Ngày hôm trước được ăn thì ngày hôm sau lại đến chực ăn. Đại ý câu này muốn nói được ăn một lần, được lợi một lần, thì lần sau cứ mong ngóng mãi.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952