Bứt đi thì dạ không đành,
Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)