Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:34

Bụng làm dạ chịu.


Bụng với dạ cùng là một. Bụng làm dạ chịu nghĩa là mình làm thì mình chịu. Câu này đại ý nói làm việc gì thì mình phải chịu trách nhiệm việc ấy, không còn đổ tội cho ai được.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952