Bố chồng là lông con lợn,
Mẹ chồng là trợn mắt lên,
Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]