Bước chân qua đoạn đường này,
Gặp cô thợ điện thử dây bên đường.
Hỏi đùa: “Cô gái công trường?”
- “Không, em chính ở quê hương đây mà...”


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002