Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ)
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:39

Bút sa, gà chết.


Ngày xưa ở nhà quê, động có việc làm giấy tờ gì, như văn tự, văn khế, khai báo… là người ta phải giết gà để khoản đãi người làm giúp giấy tờ. Bút sa là bút rỏ mực xuống giấy, tức là viết xong giấy tờ, thì khi đó sẽ phải giết gà.

Cũng có người cho nói thế là sai, và bảo phải nói là “Bút sa là chết”, nghĩa là hễ hạ bút xuống ký tên vào giấy tờ là chết, không gỡ tội được nữa. Hiểu như thế có vẻ cầu kỳ và không hợp lý, vì có phải hạ bút ký tên là bao giờ cũng chết đâu.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952