Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004