Bàn Cờ, Trảm Tướng, Cao Tung,
Mũi Cày, Đụn Rạ, trùng trùng non cao.
Sóc Sơn là ngọn núi nào,
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh.
Sông Cà Lồ phía nam quanh,
Uốn quanh trăm khúc như tình đôi ta.


Bàn Cờ, Trảm Tướng, Cao Tung, Mũi Cày, Đụn Rạ là các núi trong dãy núi Dài, ở phía tây huyện Sóc Sơn, chân núi Tam Đảo.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002