Ao sâu bắt chẳng đặng cá
Vườn rộng bắt chẳng đặng gà
Lấy chi tiếp khách đàng xa hỡi chàng!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001