Anh về thưa với mẹ cha,
Trồng dâu cho tốt tháng ba nuôi tằm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001