Anh về cho em về theo,
Tiền cưới mặc họ, tiền cheo mặc làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001