- Anh về chẻ lạt bó tro,
Rán sành ra mỡ em cho làm chồng.
- Em về gọt đá nấu canh,
Thì anh về bắc chảo rán sành được ngay.


Khảo dị:
- Anh về chẻ lạt bó tro,
Rán sành ra mỡ, em cho làm chồng.
- Em về đục núi lòn qua,
Vắt cổ chày ra nước thì ta làm chồng
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001