Anh về anh bảo mẹ cha,
Bắt lợn để cưới, bắt gà để cho.
Bầu leo thì bí cũng leo,
Một trăm quan quý, quyết cô đeo mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001