Anh thương em chỉ nói bên ngoài
Sao mà không nói tận tai mẹ thầy?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001