Anh thương em chỉ nói bên ngoài
Sao mà không nói tận tai mẹ thầy?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]