Anh ra đi cầm quạt che thiên,
Ở nhà mẹ dặn kết nguyền cùng em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001