Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
Em làm dâu bên anh, có mẹ mà không có cha
Bữa ăn nước mắt nhỏ sa
Thân phụ ơi thân phụ! Đi đâu mà bỏ con?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001