Anh không lấy được em ngoan,
Nghe chi những miệng thế gian nhọc lòng.
Yêu nhau em vợ, anh chồng,
Kìa con bướm liệng cành hồng nhởn nhơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001