Anh hùng ẩn sĩ quy điền,
Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền gửi thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001