Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
Mai sau anh có thất vận lên ngàn cũng xinh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001