Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi,
Khổ chị em đã quá khổ, khở răng rồi đây anh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001