Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
Nghe mấy lời anh hãy quay lui
Kẻo đêm năm canh châu sa luỵ ứa ngậm ngùi
Thầy mẹ già yếu, để lại mình tôi lạnh lùng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001