Anh đây thật khó, không giàu
Anh xin nói trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Trời làm một trận mưa tuôn
Nửa bếp cũng đổ, nửa buồng cũng xiêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]