Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:05

Anh đây quân tử trí cao
Lắng nghe anh hoạ bài “Sao trên trời”:
Nửa đêm thức dậy trông trời
Thấy sao bên bắc, anh ngồi bên đông
Ai ơi thức dậy mà trông
Kìa ông sao Vượt ăn sông Ngân Hà
Sao Rua trên bốn dưới ba
Nhị thập bát tú với là thất tinh
Sao hôm đứng có một mình
Sao Mai thủng thỉnh ra tình chờ ai...
Có Hôm mà chẳng có Mai
Kìa ông sao Vượt chờ ai giữa trời?
Nam Tào, Bắc Đẩu đôi nơi
Kìa ông đứng đó trị vì muôn dân
Vậy trên thiên địa xoay vần
Chưa đến chập tối dần dần mọc ra
Mọc ra vô số hằng hà
Vô số vạn ức biết là bao nhiêu!
Tối trời sao lại mọc nhiều!
Sáng trăng, trăng tỏ, ra điều sao thưa
Chỉ hiếm một nỗi trời mưa
Trăng sao lặn mất, còn lưa mặt trời.
Bài sao anh hoạ đã rồi
Trời đâu em hoạ mấy lời anh nghe
Trên trời có nắng có mưa
Có rồng lấy nước có chùa nàng tiên
Trên trời có cửa Phật tiền
Có dây chỉ thắm xe duyên vợ chồng
Trên trời có cả cầu vồng
Có sấm, có chớp, có cờ thiên lôi...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001