An cư lự nguy.


Câu này ý khuyên lúc yên ổn phải lo nghĩ đề phòng đến lúc nguy nan.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897