Ai về khe Mọ cùng đi
Đồng bằng thì ít, rú ri thì nhiều[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]