Ai về hợp tác Trung Hoà,
Tới thăm bà Hợi xem bà chăn nuôi.
Lợn nằm lợn đứng lợn ngồi,
Béo tròn béo mập, trông thời như tranh.
Tới đây thấy rõ rành rành,
Chẳng còn là chuyện hữu danh vô hình.
- Hai nhăm con lợn xinh xinh,
Mười lăm con lớn rõ rành bốn mươi!
Xem xong khen chẳng hết lời:
- Giỏi thay! Kiện tướng chăn nuôi ngoại thành!


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002