Ai về Yên Xá thì về,
Có ao tắm mát có nghề thêu ren.


Làng Yên Xá tên nôm là Đơ Bùi, nay là thôn thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002