Ai về Khương Hạ, Đình Gừng,
Dưa chua, cà muối, xin đừng quên nhau.
Dù ai buôn đâu bán đâu,
Cũng không bỏ được cống Ngâu chợ Chùa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002