Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
Cho tôi nhắn gửi một luồng thơ duyên
Thơ rằng tôi nhớ bạn hiền
Nhưng buồn vì nỗi hai miền cách xa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001