Ai về Giáp Nhị năm xưa,
Chê ao thối đặc, chê mưa ngập làng.
Chê nhà mái dột, vách tàn,
Chê lúa mọc mậm đầu làng cuối thôn.

Giờ về Giáp Nhị một hôm,
Khen rau muống tốt nhiều hơn lá rừng.
Khen ao lắm cá vẫy vùng,
Khen nhà ngói đỏ như vung hàng nồi!
Khen trường mới dựng xinh tươi,
Khen loa đã bắc từng nơi từng nhà.
Ấm no vui trẻ vui già,
Sản xuất càng mạnh còn là đổi thay.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002