Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
Để thương, để nhớ cho tôi thế này!
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng mày khế ơi?
Bây giờ tôi đứng người ngồi
Con dao lá trúc bình vôi têm trầu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001