Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001