Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
Má hồng để lại, má xanh mang về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]