Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
Má hồng để lại, má xanh mang về


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)