Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia toà án, bên này đề lao.
Từ ngày mắc bệnh đề lao,
Tin ra thì có, tin vào thì không.
Mỗi ngày hai nắm cơm con,
Dăm ba hạt muối đổ dồn xuống mo.
Ăn xong chẳng được nói to,
Hai tay cắp gáy lò dò đứng lên.
Ăn xong thì xếp vào bên,
Bà đầm vào điểm mới nên cơ hàn.
Cửa bằng sắt, khoá bằng đồng,
Ai vào cứu giúp bế bồng tôi ra.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002