Ở giữa Văn Quán, Phùng Khoang,
Có làng công nghệ là làng Đơ Thao.
Tơ thanh, sợi óng, chỉ màu,
Nón thúng đã đẹp, quai thao lại bền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002