Đi ngang giữa bãi cát vàng,
Con rồng đau bụng hỏi chàng uống thuốc chi?
- Lông lươn, đuôi ếch, rễ cột nhà,
Xương trùn mỡ muỗi, nước đái gà làm thang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001