Đi mô mà chẳng thấy về,
Con thơ vợ dại không hề viếng thăm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001