Đi đâu mà chẳng biết ta,
Ta ở kẻ Láng vốn nhà trồng rau.
Rau thơm, rau húng, rau mùi,
Thì là, cải cúc, đủ mùi hành hoa.
Mồng tơi, mướp đắng, ớt, cà,
Bí đao, đậu ván vốn nhà trồng nên.
Anh giúp em quang song tám giẻ cho bền,
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ.
Gánh lên chợ Mới một khi,
Mong cho đến chợ em thì nghỉ ngơi.
Cậu cai phát vé vừa rồi,
Một lúc lại thấy cậu bồi ra mua.
Củ hành em bán một xu,
Củ cải hai rưỡi, tính xu lấy tiền.
Người hiền ra bán của hiền,
Nào em có dám cửa quyền cậu đâu.
Bán hàng mắt trước mắt sau,
Kìa thằng đội xếp đứng đầu Hàng Ngang.


Khảo dị:
Đi đâu mà chẳng biết ta,
Tớ ở kẻ Láng vốn nhà trồng rau.
Rau thơm, rau húng, rau mùi,
Thì là, cải cúc, lại cùng hành hoa.
em có lúc đi qua,
Đi qua ngõ gạch hỏi nhà ta mà vào
.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002