Đừng để cho phân rẽ bá tòng,
Anh nam em bắc, nói ra xiết nỗi đau lòng.
Trời xanh ác nghiệt, má hồng đánh ghen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001