Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh,
Anh bỏ em đi cưới vợ sao đành.
Em kêu trời một tiếng chim trên cành phải rơi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009