Đồng xanh sông Nhị chạy dài,
Mây quang non Tản chiếu ngời Thăng Long.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002