Đồng Lầm có vải nâu non,
Có hồ cá rộng, có con sông bồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001