Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/06/2019 06:20

Đồn rằng kẻ Lạng vui thay,
Đi ba bốn ngày kể đã lắm công.
Bên dưới có sông, bên trên có chợ,
Anh lấy em về làm vợ nên chăng?
Tre già để gốc mọc măng.


Khảo dị:
Đồn rằng kẻ Giám vui thay,
Đi ba bốn ngày kể đã luống công.
Bên dưới có sông, bên trên có chợ,
Anh lấy em về làm vợ nên chăng?
Tre già để gốc cho măng.
- Đồn rằng kẻ Lạng vui thay,
Đi ba bốn ngày kể đã lắm công.
Bên dưới có sông, bên trên có chợ,
Anh lấy em về làm vợ nên chăng?
Tre già để gốc mọc măng.
- Em như cây quế trong rừng.
Thơm cay ai biết, ngát lừng ai hay.
Anh như cây phướn Nhà Chay,
Em như chiếc đũa sánh bày sao nên
.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)