Đố ai bến Sét mấy người?
Núi Mầu bao đá, chợ trời bao phiên?
Đố ai ông Bành Tổ sống bao niên?
Con đò anh đã bao phen vượt ghềnh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001